• El 59,8% aconseguit és el millor resultat dels últims exercicis i suposa una millora de prop de 20 punts respecte a 2010
  • Metrovalencia es va situar en 2017 en un 66,63% i el TRAM d’Alacant en un 40,8%

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha aconseguit aconseguir en 2017 un marge de cobertura del 59,8%, el que suposa el millor resultat dels obtinguts en els últims anys, gràcies a una reducció dels gastos d’explotació i l’increment dels ingressos procedents dels viatgers transportats.

El marge de cobertura és el percentatge que resulta de la divisió entre els ingressos operatius (bitllets més ingressos accessoris, com a publicitat, lloguer espais comercials, etcètera) i els gastos operatius (els gastos de funcionament generals, exceptuant l’amortització i el gasto financer), pel que al ser major este percentatge es reduïx el resultat operatiu.

FGV va transportar el passat any 74,34 milions de viatgers, la qual cosa suposa un creixement respecte a l’any anterior d’un 1,76% i confirma el procés de recuperació d’usuaris dels últims anys, ja que respecte a 2015 l’empresa pública ha guanyat tres milions d’usuaris.

Els ingressos operatius van aconseguir en 2017 la xifra de 66 milions d’euros, dels quals els derivats del transport de viatgers ascendixen a 60,8 milions d’euros. Este percentatge suposa un 5,5% més que l’exercici anterior, com a conseqüència de la consolidació en l’augment del nombre de viatgers.

Per a aconseguir este millor resultat, FGV ha establit també com a objectiu augmentar la seua eficiència i millorar els resultats econòmics de l’entitat. Els gastos necessaris per a cobrir el funcionament inclouen els relatius a energia i combustible, manteniment d’instal·lacions, vigilància, segurs i la partida corresponent als salaris del personal necessari per a garantir el funcionament correcte del servici.

En relació amb els gastos d’explotació, el director gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha explicat que l’empresa pública “tenia assignat en 2017 per a gastos de funcionament 110 milions d’euros i va tancar l’exercici amb un estalvi respecte al pressupost anual previst de 10 milions, resultat directe d’una gestió eficient”.

“En 2015 el marge de cobertura de l’empresa pública es va situar en un 53,49%, pel que al llarg d’esta legislatura s’ha millorat el resultat en prop de 6,5 punts percentuals i que suposa un increment de prop de 20 punts sobre el resultat de 2010, quan es va aconseguir el 40,17%” ha destacat Sánchez Jordán.

En Metrovalencia el marge de cobertura va aconseguir l’any passat un 66,63 %, mentres que en el TRAM d’Alacant va ser d’un 40,80%.

La millora aconseguida és molt més evident en el TRAM d’Alacant que, gràcies a l’increment de viatgers propiciat per l’obertura de la Línia 2 i el control del gasto, ha millorat els seus resultats, passant d’un índex de cobertura del 33,6% en 2015 al 40,8% de 2017.

L’evolució de FGV a Alacant és molt significativa si es té en compte que en 2010 l’índex de cobertura es va situar en un 15,08%, pel que en set anys s’ha millorat en 25 punts el resultat.

L’equilibri entre gastos i ingressos és més ajustat en les línies o trams urbans de la xarxa, mentres que és més deficitari en les connexions més allunyades del centre de la xarxa en València o d’Alacant.