Plataforma de Sistemas dinámicos de adquisición en FGV

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV.

  • L’empresa pública ha firmat 1.628 adjudicacions menys d’estes característiques en el període 2017-2019
  • El muntant econòmic que s’ha evitat per este procediment ascendix a 2,2 milions d’euros

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha aconseguit reduir en un 65,46% el nombre de contractes menors realitzats per l’empresa pública en el període 2017-2019, la qual cosa suposa la firma de 1.628 contractes menys d’estes característiques.

Esta disminució de contractes menors ha tingut com a conseqüència que s’han adjudicat per este procediment 2.238.134 euros menys en el mateix període, la qual cosa significa una reducció del 42,47%.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, imposa als òrgans de contractació una multitud d’obligacions noves, entre elles la d’implantar el format electrònic en la contractació pública i la regulació dels contractes menors, limitant l’ús dels mateixos a necessitats excepcionals i imprevistes.

Cal ressenyar que es consideren contractes menors els de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de servicis.

Una de les principals causes d’esta nova situació és la utilització per part de FGV d’una plataforma electrònica per a licitar a través de la mateixa els Sistemes Dinàmics d’Adquisició, l’objectiu dels quals és reduir, precisament, els contractes menors, objectiu prioritari per a la direcció de l’empresa autonòmica, al mateix temps que garantir la concurrència i publicitat.

Per a això, s’utilitzen els esmentats Sistemes Dinàmics d’Adquisició per a poder contractar obres, servicis i subministraments d’ús corrent, les característiques, generalment dels quals, estan disponibles en el mercat.

FGV ha organitzat distintes jornades per a explicar el funcionament de la seua plataforma electrònica amb els Sistemes Dinàmics d’Adquisició, tant per a formar a la seua plantilla, com per a facilitar informació d’ús als proveïdors i, inclús, a altres empreses de transport integrants en l’Associació d’Empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius (ATUC) que s’han interessat per esta iniciativa pionera de l’empresa ferroviària.

Així mateix, representants de FGV han participat en distintes jornades sobre els nous procediments de contractació destinades a entitats del sector públic autonòmic i local.