Convenio FGV

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • Els llocs de treball previstos permetran cobrir les necessitats de personal en Metrovalencia i TRAM d’Alacant 
  • També es convocaran un total de 24 Borses d’Ocupació Temporal per a cobrir diferents llocs

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha anunciat la convocatòria del procés per a la cobertura de 136 llocs de treball, corresponents a les Ofertes Públiques d’Ocupació dels anys 2017, 2018 i 2019, segons ha publicat hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Es pretén d’esta manera cobrir els llocs per a fer front a les necessitats de personal derivades de l’aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana, i els nous serveis corresponents a Metrovalencia i TRAM d’Alacant.
Les bases publicades en el DOGV són conformes al que preveu el II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en matèria de criteris generals d’aplicació de les ofertes d’ocupació públic i les seues convocatòries, de data 22 de març de 2018.
 
A més estan de conformitat amb el que disposa el Pla d’Igualtat de FGV, com a empresa compromesa amb la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens.
FGV ha reservat un mínim exigit per Llei d’un 7% per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i amb diversitat funcional intel·lectual. La convocatòria constarà d’un torn lliure general i un torn lliure restringit a persones amb diversitat funcional.
D’altra banda, a fi de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el que preveu l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d’aplicació en les ofertes d’ocupació públic i les seues convocatòries, que establix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l’empresa.
 
Les sol·licituds de les persones interessades a participar en el procés selectiu es presentaran en el termini que FGV donarà a conèixer pròximament a través de la web www.fgv.es, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’.
 
Places previstes
Les 136 places previstes corresponen a les Ofertes d’Ocupació Públic de 2017, 2018 i 2019. Del passat any corresponen 106 llocs que són els següents: 21 agents d’estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metro per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials per als tallers de València; un oficial de Línia de tramvia a València; un cap d’estació operador d’Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap d’instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.
Respecte de l’oferta de 2018, la relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zelador de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.
La corresponent a 2017 inclou: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.
24 noves Borses d’Ocupació Temporal
Esta convocatòria ve acompanyada de la constitució de diferents Borses d’Ocupació Temporal, de manera que amb les persones que hagen superat els processos selectius però no hagen obtingut plaça, es constituiran 12 borses, que correspondran a la categories següents: Maquinistes Alacant i València; Caps de Circulació València i Alacant (categoria professional Factor/a de Circulació); Oficials/es d’ofici Taller València; Oficials/es de Subestacions i Telecomandaments València; Oficials/es Zeladors/es de Línia Electrificada València; Agents d’Estacions València; Caps d’Estació OAV València; Agents USI d’intervenció Alacant; Oficials/es Principals de Línies Tramviàries València; i Caps d’Equip Instal·lacions Elèctriques i Automatismes València.
FGV ha publicat també hui en el DOGV la convocatòria d’altres 12 borses d’Ocupació Temporal amb què atendre altres necessitats conjunturals en aquells llocs no inclosos en les Ofertes d’Ocupació Públic però la cobertura de les quals és necessària per a garantir la normal prestació del Servei Públic.
Estes 12 borses corresponen a : Encarregats/des de Subestacions i Telecomandaments en València i Alacant; Oficials/es d’Ofici de Taller a Alacant; Ajudants/es de Via en València i a Alacant; Muntadors/es d’Instal·lacions Elèctriques i Automatismes (MIEA) en València; Especialistes de Telecomunicacions en València; Agents d’Estacions a Alacant; Agents USI d’intervenció en València; Informadors/es Agents d’Estacions en València; i Auxiliars d’Administració en València i Alacant (amb bossa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual).
Les borses resultants d’estos processos substituiran i anul·laran a les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials, es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.