Publicat
Arxivat com Consell d'Administració, Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • Els resultats s’han vist afectats per la incidència de l’actual crisi sanitària provocada per la COVID-19
  • Amb el lògic descens de viatgers, l’empresa pública ha mantingut els principals serveis que prestava amb anterioritat

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentat davant el Consell d’Administració de l’entitat, presidit pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España. els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020, així com l’informe de gestió i l’informe de compliment d’obligacions de caràcter financer.

Segons ha explicat la directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, les dades econòmiques presentades “s’han vist lògicament afectats per la incidència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, amb un evident descens dels ingressos, resultat de la disminució de viatgers i viatgeres”.

En 2020, FGV va registrar 44.034.106 persones usuàries, de les quals 36.984.259 corresponen a Metrovalencia i 7.049.847 al TRAM d’Alacant. Les dades reflecteixen un 45,99 per cent menys de desplaçaments que en l’exercici anterior, quan es van registrar 81.533.731 moviments.

En 2020 els ingressos operatius es van reduir en 35 milions d’euros, que suposen un descens del 46,23% respecte a 2019. En relació amb les despeses d’explotació, l’empresa pública ha tancat l’exercici 2020 amb una assignació per al seu funcionament de 133 milions d’euros.

“Gràcies a la implicació i el compromís del conjunt de treballadors i treballadores, FGV mai ha deixat d’oferir un servei essencial per als ciutadans de València i Alacant, ni tan sols en els mesos de confinament i majors restriccions”, ha destacat Menguzzato.

Així mateix, com ha detallat la directora gerent, l’empresa pública ha fet també “un gran esforç econòmic per a afrontar les noves necessitats derivades de l’emergència sanitària”. Des del començament de la pandèmia al març, la Generalitat ha pressupostat 10,5 milions d’euros per a garantir un servei de transport segur en Metrovalencia i el TRAM d’Alacant.

La major assignació econòmica a la qual ha hagut de fer front FGV en aquests últims mesos ha sigut la derivada de les labors addicionals de neteja i desinfecció, que s’han hagut de realitzar en trens, tramvies, estacions i en dependències pròpies, com a tallers i oficines, a les quals se sumen actuacions destinades al control d’aforament i informació i atenció al client.

En l’apartat d’inversions, l’informe presentat destaca que l’exercici s’ha tancat amb 35,5 milions d’euros destinats a diferents actuacions a València i Alacant i amb un grau d’execució del 100%.

Nou model de conveni amb ajuntaments

En aquesta mateixa sessió s’ha aprovat un nou model tipus de conveni dirigit als ajuntaments, amb la finalitat d’oferir a determinats col·lectius, amb condicions socials específiques, reduccions diferents de les establides amb caràcter general en les tarifes i afavorir les seues opcions de mobilitat.

La tarifa d’aplicació per als títols inclosos en aquests convenis es correspondrà amb aquells que resulte econòmicament més avantatjosa, d’entre les existents en FGV per a la xarxa de Metrovalencia, en funció del col·lectiu social al qual vaja destinat el títol, ja siguen persones majors, joves, persones amb discapacitat o famílies nombroses o monoparentals.

En l’actualitat, FGV té subscrits convenis amb diferents ajuntaments que convé revisar a la finalització dels terminis establits, tal com es recull en la regulació tarifària de referència, a fi d’adaptar-los a la normativa en vigor.

Gràcies a l’existència d’aquest model tipus deixa de ser necessari requerir l’aprovació d’aquest mateix consell per a cada cas, tenint en compte que tots els convenis que se subscriguen hauran de seguir la tramitació determinada per la normativa d’aplicació, inclosa la seua elevació al Consell, la seua publicació en el Portal de Transparència de la Generalitat (GVAOberta) i la seua inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat, tot això sense perjudici de la deguda informació a aquest Consell sobre cada actuació que es realitze.

També, en aquesta mateixa sessió el consell ha aprovat també la modificació de l’organigrama que es fa efectiu, després del nomenament de la nova directora gerent de l’empresa pública.