Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • FGV va començar en 2018 a utilitzar aquest sistema com la primera entitat pública de la Comunitat Valenciana a aplicar-lo en projectes propis
    Building Information Modeling (BIM) permet projectar i documentar el cicle de vida de les noves infraestructures

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentat a una delegació de la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Comunidad de Madrid i Metro de Madrid el seu Manual BIM (Building Information Modeling), així com el procés que ha seguit parell implantar aquesta metodologia de treball que permet projectar i documentar el cicle de vida de de les infraestructures.

FGV va publicar en 2020 el seu Manual BIM, en el qual es recullen totes les instruccions i estàndards per a guiar al personal tècnic de la pròpia entitat i de les empreses col·laboradores externes, per a l’aplicació manera homogènia i estandarditzada d’aquesta metodologia de treball.

Amb la publicació del seu Manual BIM, FGV va culminar un de les fites més destacades per part de l’empresa pública en el seu procés d’implantació de la metodologia BIM, iniciada en 2018, sent, en aquell moment, la primera entitat pública de la Comunitat Valenciana que va començar a emprar aquest sistema de treball en els seus projectes.

La delegació madrilenya, encapçalada pel director general d’Infraestructures de Transport Col·lectiu, Miguel Núñez Fernández, ha sigut rebut per la responsable de la subdirecció d’Infraestructures d’FGV, Esther Carbonell, i l’equip encarregat de la implantació del mètode BIM en l’empresa pública.

En la sessió de treball s’ha exposat l’experiència acumulada per FGV en els últims anys i que està recollida en el seu Manual BIM i que ha permés projectar i executar diferents actuacions en Metrovalencia, com la nova Línia 10 (Alacant-Natzaret) i TRAM d’Alacant amb aquesta metodologia.

Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball que documenta tot el cicle de vida de l’edificació i les infraestructures, fent ús d’eines informàtiques de modelatge 3D amb la finalitat de generar una maqueta virtual a escala real i un repositori únic, amb tota la informació útil per a tots les parts que participen en el procés i durant tota la seua existència; és a dir, la definició conceptual, el disseny, l’execució i el posterior manteniment.

Contingut del Manual BIM

El manual d’FGV està estructurat en dos volums juntament amb la documentació annexa i els seus apèndixs, de manera que en el primer volum es recullen amb detall els aspectes metodològics i d’estratègia que s’han adoptat per a escometre una implantació modèlica i efectiva en l’empresa.

En el segon volum s’ofereix una guia precisa per a desenvolupar a nivell pràctic tota la metodologia aplicada en els diferents contractes que, hui dia, es gestionen en FGV per al disseny, construcció i manteniment d’infraestructures ferroviàries.

El Manual BIM d’FGV, elaborat a partir d’experiències i projectes reals, naix amb la intenció de servir al sector públic per a crear un referent ric i ordenat, al voltant del foment de l’ús d’aquesta metodologia, amb una clara vocació normalitzadora i integradora, de manera pràctica i efectiva.

En la redacció han participat tant el personal tècnic d’FGV com empreses consultores especialitzades i col·laboradors externs, creant un dels manuals mes avançats a nivell nacional, que es pot consultar i descarregar a través d’https://www.fgv.es/manual_bim/.