Personal de taller FGV

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • L’empresa pública ha conclòs el procés de selecció i començarà a cridar a les persones designades de manera immediata
  • Es constituirà una Borsa d’Ocupació Temporal amb les persones que han superat el procés selectiu, però no han obtingut plaça

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) començarà de manera immediata a cridar a les persones que han aprovat l’Oferta pública d’ocupació de 2020 perquè s’incorporen a la feina de casa en l’empresa pública aquest mateix mes de febrer.

FGV ha finalitzat el procés de selecció per a la cobertura d’11 llocs de treball, corresponent a l’Oferta pública d’ocupació de 2020, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) amb la resolució de la directora gerent, Anaïs Menguzzato, per la qual es dona a conéixer la relació de persones que han superat les proves selectives i que estan en disposició de obtindre plaça en la convocatòria efectuada a aquest efecte.

Aquesta oferta se suma al procés, ja tancat l’any passat, per a la cobertura de 136 llocs de treball, corresponents a les Ofertes Públiques d’Ús dels anys 2017, 2018 i 2019.

Les 11 places a incorporar es distribueixen de la següent manera: un muntador/a d’instal·lacions elèctriques i automatismes; un encarregat/a de subestacions i telecomandaments; un/a especialista en telecomunicacions; oficials/as de taller a València Sud, Tarongers i Machado.

L’assignació de places realitzada queda condicionada al fet que les persones incloses en el llistat consoliden tals places, segons es recull en la normativa del procés de selecció. De no fer-ho, seran suprimides d’aquest llistat i el lloc serà ocupat per l’o la següent aspirant que figure en les llistes de persones que han superat el procés.

Per això, amb les persones que hagen superat el procés selectiu, però no han obtingut plaça, es constituirà una Borsa d’Ocupació Temporal per a atendre necessitats d’aquesta naturalesa en els tipus de llocs convocats existents a València o Alacant.

Les bases per les quals s’ha regit la convocatòria són conformes al que es preveu en l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en matèria de criteris generals d’aplicació de les ofertes d’ocupació pública i les seues convocatòries, de data 22 de març de 2018.