Tranviarización Dénia

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • Aquestes actuacions estan incloses en el projecte de renovació i condicionament de via i infraestructura del tram Gata de Gorgos – Dénia del TRAM d’Alacant
  • Aquesta intervenció permet transformar els passos a nivell de l’antic trenet en encreuaments semafòrics i integrar el traçat en l’entorn urbà

La Generalitat avança en la implantació del nou traçat tramviari a Dénia i ha completat els treballs que afectaven l’encreuament de l’avinguda Joan Fuster amb el Camí Pou de la Muntanya.

Les obres de tranviarització s’executen en coordinació amb l’Ajuntament d’aquesta localitat i permeten transformar els passos a nivell en encreuaments semafòrics, aconseguint una avinguda Joan Fuster molt més permeable i integrada urbanísticament, acabant amb la divisió que suposava el trenet en tallar Dénia pel seu costat sud. En conjunt les actuacions de tranviarització afecten 1.220 metres .

En l’actualitat, i dins del projecte de renovació i condicionament de via i infraestructura del tram Gata de Gorgos – Dénia, s’executen les actuacions de tranviarització des del carrer Metge Manuel Vallalta fins al carrer Diana, on s’ha condicionat una rotonda sobre la plataforma ferroviària en l’encreuament amb l’Avinguda Joan Fuster.

Al llarg de tot el desenvolupament de l’actuació, s’ha mantingut una estreta coordinació amb l’Ajuntament de Dénia, que ha previst també una sèrie d’actuacions complementàries, per a dur a terme la futura tranviarització de l’entorn urbà de Dénia.

Aquestes actuacions corresponen bàsicament a l’ajuda a la permeabilització del tramvia, consistents en la semaforització i adequació urbanística dels diferents creus a nivell existents.

Els treballs formen part del pla d’inversions previst per a la modernització de la Línia 9 del TRAM d’Alacant entre Altea i Dénia. La Generalitat està executant diferents actuacions en aquesta línia amb la finalitat d’aconseguir la seua renovació i modernització integral i aconseguir uns estàndards de qualitat equiparables a la resta de la xarxa autonòmica a Alacant.
Aquesta actuació, igual que la resta que s’executen en aquesta Línia 9,són susceptibles de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional” (FEDER).

Primera fase

En una primera fase, l’actuació de condicionament de la infraestructura es va desenvolupar en el tram previ a l’entrada a l’estació d’FGV a Dénia, sobre uns 400 metres que discorren des del carrer Diana al llarg d’avinguda Joan Fuster.

Aquesta actuació es va condicionar una plataforma tramviària segregada dels vials paral·lels. En aquest tram, es va condicionar l’antic passe a nivell de vehicles del Camí de Lladres per al pas de les futures circulacions tramviàries i de trànsit rodat, millorant l’accessibilitat i seguretat dels passos per als vianants d’aquesta intersecció.

També, la intervenció arqueològica duta a terme ha permés conservar la muralla del sistema defensiu medieval del Raval del Fortí.

La intervenció prevista va incloure també el condicionament de l’estació de Dénia, renovant la platja de vies i adequant les andanes per a adaptar-los al nou material mòbil dual dièsel-elèctric. Al mateix temps que es va rehabilitar l’edifici de l’estació amb la millora de la impermeabilització de cobertes, revestiments de fusteries, neteja de façanes i pintura sobre l’estructura metàl·lica.

Les actuacions de la primera fase de tranviarització en el municipi de Dénia es van incloure en el projecte de condicionament de les estacions de Benidorm, Teulada i Gata de Gorgos, amb un pressupost d’inversió de 6.404.330 euros.