Tranviarización Dénia

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • Aquestes actuacions estan incloses en el projecte de renovació i condicionament de via i infraestructura del tram Gata de Gorgos – Dénia del TRAM d’Alacant
  • Aquesta intervenció ha permés transformar els passos a nivell de l’antic trenet en encreuaments semafòrics i integrar el traçat en l’entorn urbà

Ferrocarrils Generalitat Valenciana (FGV) ha completat els treballs de tranviarització que afectaven l’encreuament amb el carrer Metge Manuel Vallalta, així com de les interseccions amb les glorietes de Pou de la Muntanya i Juan Chabás. La zona afectada es va obrir al trànsit divendres passat, una vegada completats els treballs d’asfaltat i senyalització.

Les obres de tranviarització que s’executen per part d’FGV, en coordinació amb l’Ajuntament d’aquesta localitat, han permés també condicionar dues noves parades al llarg del traçat tramviari que finalitza en l’estació de Dénia, ara sense servei ferroviari, i que entraran en funcionament una vegada finalitzen les obres de modernització que es realitzen en el conjunt de la Línia 9 del TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia).

Amb aquesta actuació s’aconsegueix que l’avinguda Joan Fuster quede més ben integrada urbanísticament, acabant amb la divisió que suposava el trenet en tallar Dénia pel seu costat sud, en transformar els antics passos a nivell ferroviaris en encreuaments semafòrics

Aquestes obres, que s’han anat completant en els últims mesos, afecten uns 1.220 metres i estan incloses dins del projecte de renovació i condicionament de via i infraestructura del tram Gata de Gorgos – Dénia.

El nou traçat tramviari, les obres del qual es donen per finalitzades en aquest municipi, discorre des de carrer Metge Manuel Vallalta i se sumen a les ja realitzades que arriben fins a l’estació d’FGV al llarg de l’avinguda Joan Fuster.

Al llarg de tot el desenvolupament de l’actuació, s’ha mantingut una estreta coordinació amb l’Ajuntament de Dénia, que ha previst també una sèrie d’actuacions complementàries, per a dur a terme la futura tranviarització de l’entorn urbà de Dénia.
Aquestes actuacions corresponen bàsicament a l’ajuda a la permeabilització del tramvia, consistents en la semaforització i adequació urbanística dels diferents creus a nivell existents.

Els treballs formen part del pla d’inversions previst per a la modernització de la Línia 9 del TRAM d’Alacant entre Altea i Dénia. La Generalitat està executant diferents actuacions en aquesta línia amb la finalitat d’aconseguir la seua renovació i modernització integral i aconseguir uns estàndards de qualitat equiparables a la resta de la xarxa autonòmica a Alacant.

Aquesta actuació, igual que la resta que s’executen en aquesta Línia 9,són susceptibles de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional” (FEDER).

Primera fase

En una primera fase anterior a la que ara s’ha completat, l’actuació de condicionament de la infraestructura es va desenvolupar en el tram previ a l’entrada a l’estació d’FGV, des del carrer Diana al llarg d’avinguda Joan Fuster.

En aquesta actuació es va condicionar una plataforma tramviària segregada dels vials paral·lels, millorant l’accessibilitat i seguretat dels passos per als vianants d’aquesta intersecció. Al seu torn, la intervenció arqueològica duta a terme ha permés conservar la muralla del sistema defensiu medieval del Raval del Fortí.

La mateixa intervenció va incloure també el condicionament de l’estació de Dénia, renovant la platja de vies i adequant les andanes per a adaptar-los al nou material mòbil dual dièsel-elèctric. Al mateix temps que es va rehabilitar l’edifici de l’estació amb la millora de la impermeabilització de cobertes, revestiments de fusteries, neteja de façanes i pintura sobre l’estructura metàl·lica.

Les actuacions de la primera fase de tranviarització en el municipi de Dénia es van incloure en el projecte de condicionament de les estacions de Benidorm, Teulada i Gata de Gorgos, amb un pressupost d’inversió de 6.404.330 euros.