Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • Els treballs a Alacant inclouen la redacció del projecte constructiu per a rehabilitar el complex arquitectònic de l’estació de la Marina
  • El contracte compta amb un pressupost de 794.827,65 euros, IVA inclòs, i afecta a infraestructures de València i Alacant

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicat els treballs d’inspecció tècnica i redacció dels projectes de rehabilitació d’alguns dels seus edificis i estacions en superfície de València i Alacant.

El contracte s’ha adjudicat en dos lots corresponents a València i Alacant per un import conjunt de 794.827,65 euros IVA inclòs. El primer dels apartats ha correspost a la UTE CPS Infraestructures Mobilitat i Medi Ambient, S.L.-Tomás Llavador Arquitectes i Enginyers S.L.-IBIM Building Twice, S.L. i realitzarà els estudis relatius a la xarxa d’FGV a Alacant, per import de 311,792,70, IVA inclòs.

El segon lot corresponent als immobles de València s’ha adjudicat a la UT Sant Joan Arquitectura, S.L.-Centre d’Estudis de Materials i Control d’Obra, S.A. (CEMOSA) amb un pressupost de 483.034,95 euros, IVA inclòs.

Les actuacions incloses contemplen l’alçament topogràfic de tots els edificis de superfície, incloses estacions, i de les subestacions subterrànies incloent les zones annexes, de manera que puga servir per a implementar en ells la metodologia BIM segons els estàndards d’FGV.

També està previst realitzar un complet estudi de patologies que permeta l’avaluació de l’estat de conservació de cada edifici, indicant els desperfectes benvolguts, possibles causes i les mesures prioritàries recomanables per a assegurar la seua estabilitat o rehabilitar les seues dependències, adequant-les a l’ús a què es destinen.

Amb aquestes inspeccions e estudis FGV s’adapta al que s’estableix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, en la qual es fa referència, entre altres qüestions, a l’obligació de conservació i rehabilitació i inspecció periòdica d’edificacions.

Aquests treballs permetran obtindre un o diversos documents que reunisquen les condicions d’un projecte bàsic o de construcció i que puguen ser licitats per FGV per a construir l’obra en ells projectada.

Alacant

Els treballs previstos en la xarxa d’FGV a Alacant inclouen la redacció del projecte constructiu per a la rehabilitació del complex arquitectònic d’estació de la Marina, amb la finalitat de definir un nou concepte de les diferents edificacions i zones afectades, posant en valor les estructures existents, utilitzades en el passat com a taller, depòsit, magatzem de material i vestuaris i oficines de personal.

A més, d’altra banda, FGV contempla també la integració dels espais oberts al públic i d’ús ferroviari per a la seua integració en la trama urbana existent i la seua obertura a la ciutadania i a la mar.