Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, RSC.

El contingut  d’estos cursos s’ha elaborat en col·laboració amb entitats que agrupen a este tipus de col·lectius
La mesura està inclosa com a part de les iniciatives incloses en el Pla d’Accessibilitat Universal de l’empresa pública

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha començat a impartir al personal en contacte amb els viatgers de Metrovalencia i TRAM d’Alacant un curs dirigit a millorar l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenrotllament.

Esta iniciativa forma part de les mesures incloses en el Pla d’Accessibilitat Universal de l’empresa pública, previst entre 2017 i 2023, que ha impulsat la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigix María José Salvador.

Els cursos tenen com a objectiu que estos professionals adquirisquen habilitats i actituds concretes per a millorar l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenrotllament. La formació en matèria d’accessibilitat cognitiva permet potenciar les actituds i la sensibilitat necessàries per al tracte i l’atenció d’estos col·lectius.

La formació s’impartix per personal de Plena Inclusió Comunitat Valenciana , ONG sense ànim de lucre que treballa per la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenrotllament i les seues famílies. Esta organització és membre constituent del CERMI-CV, patró de la Fundació ONCE i col·labora amb Universitats i entitats socials.

FGV, des de la direcció de Clients i Accessibilitat, pretén anar incloent progressivament en la formació del seu personal el desenrotllament de capacitats i actituds que ajuden a aconseguir entorns més amables i comprensibles per a tota la ciutadania, com a part del repte de la millora contínua i de l’accessibilitat universal compromesos en el seu document de planificació.

Accions realitzades en 2017

 

El passat any FGV ja va promoure dins dels cursos programats per als maquinistes la formació en matèria d’accessibilitat. Al juny de 2017, en col·laboració amb FESORD (Fundació de la Comunitat Valenciana per a la integració i supressió de barreres de comunicació), es va realitzar, a València i Alacant, un curs de llenguatge de signes per a treballadors que tenen contacte directe amb el públic i altres agents interessats de forma voluntària.

Esta iniciativa ha tingut una gran acceptació per part dels treballadors i continuarà amb la impartició d’altres 30 hores lectives més, amb l’objectiu d’obtindre el nivell A1.
Contingut del Pla d’Accessibilitat

El pla previst per al període 2017-2023 ha comptat amb les aportacions de tots els col·lectius implicats i el seu objectiu és emmarcar qualsevol acció que ara o en el futur realitze FGV per a oferir un transport públic universal per a totes les persones.
El pla es basa en els principis d’autonomia, igualtat, seguretat i comoditat per al client. L’objectiu final és aconseguir que el transport públic siga accessible per a tots i en tot el procés del viatge, des del moment que es pensa a viatjar fins que es deixa l’estació, a través d’una sèrie d’accions dirigides tant a eliminar barreres físiques com de comunicació i informació amb tots els col·lectius.

El desenrotllament del pla compta amb la col·laboració de les diferents associacions integrades en CERMI Comunitat Valenciana que també formen part d’una Comissió de Seguiment que, junt amb FGV,  col·labora per a proposar i valorar iniciatives encaminades a millorar l’accessibilitat dels serveis de transport a València i Alacant..