Consell d'Administració de FGV del 22 Març de 2016

Publicat
Arxivat com Consell d'Administració, Corporatiu, Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • El document establix que els treballadors de l’empresa no acceptaran regals que puguen condicionar l’exercici de les seues funcions
  • La reunió, presidida per la consellera, María José Salvador, ha aprovat l’aplicació, a partir de l’1 de juny, de descomptes a les famílies monoparentals
  • S’ha donat compte a dels comptes anuals de 2015 que s’han tancat amb un pressupost de gastos d’explotació de 107 milions d’euros

El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), presidit per la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha aprovat hui l’aplicació d’un Codi de Bon Govern, Regals, Atencions i Cortesies que regirà sobretot el personal de l’empresa.

El document assenyala que “cap empleat de FGV, sense l’autorització per escrit del director gerent, pot acceptar o rebre regals, atencions, cortesies o qualsevol altra gratificació d’un proveïdor, contractista, persona, o empresa amb què existisca o puga existir relació professional; havent d’exercir la seua activitat amb objectivitat i professionalitat en qualsevol posició i àmbit de responsabilitat, actuant sempre amb integritat moral i bona fe cap a qualsevol membre de l’empresa, o d’un tercer. De la mateixa manera, cap empleat pot oferir regals o gratificacions a un actual o possible proveïdor, contractista sense l’autorització per escrit del director gerent.

El mateix codi establix que els treballadors de FGV “no acceptaran regals que sobrepassen els usos i costums de cortesia, ni favors o servicis en condicions avantatjoses que puguen condicionar l’exercici de les seues funcions”.

L’àmbit d’aplicació afecta tots els empleats que, per raó del càrrec o funció que exercisquen en FGV reben regals de persones o entitats alienes a l’empresa, siguen estes tangibles o intangibles.

El document s’ha aprovat amb la finalitat de potenciar l’aplicació d’una política de transparència en la gestió de FGV i seguint el que establix l’article 26.2.m de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s’ha sotmés a la consideració del Consell el “Codi de Bon Govern, Regals, Atencions i Cortesies a Empleats de FGV”.

Amb este document, segons ha explicat el director gerent de FGV, Angel García de la Bandera, “l’empresa dóna un pas més com a empresa pública de la Generalitat compromesa amb una gestió transparent i responsable, sent este aspecte un dels eixos bàsics de la nova direcció de l’entitat”.

Aplicació de descomptes per a famílies monoparentals

En este mateix Consell d’Administració s’ha donat compte a de la proposta d’oferir a les famílies monoparentals els mateixos avantatges que a les famílies nombroses, en l’ús dels servicis de FGV, a partir de l’1 de juny, disfrutant de reduccions del 20 i el 50 per cent en les tarifes de transport ferroviari de viatgers, segons es tracte de famílies de categoria general o especial.

L’equiparació d’estes ajudes dirigides a este col•lectiu es realitza segons el que establix el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. Esta mesura permetrà a les famílies monoparentals disfrutar en la xarxa de Metrovalencia dels descomptes sobre el Bonometro i la Targeta Abonament Temporal, a través de la Targeta TuiN. Respecte a la Xarxa del TRAM d’Alacant, s’ha proposat aplicar el descompte corresponent en la totalitat de títols propis: bitllet senzill, anada i tornada, bo 10 i bo 30.

Al seu torn, s’ha acordat, dins del procés de supressió de títols multiviaje que des de l’1 de juny de 2016 s’elimine la possibilitat de carregar o recarregar el “Bono 60×60”, ja que la Targeta TuiN ha assumit la funcionalitat del mateix en millors condicions.

Aprovació dels comptes anuals de 2015

En esta mateixa reunió s’han aprovat els comptes anuals de l’empresa corresponents a 2015, així com la Memòria de Gestió i l’Informe de Compliment d’Obligacions de Caràcter Financer.

FGV ha tancat l’exercici 2015 amb un gasto real d’explotació que ascendix a 107 milions d’euros, la qual cosa suposa un estalvi de 7,5 milions d’euros respecte al pressupost anual previst i que són resultat de la reducció dels gastos de funcionament.

Els ingressos operatius han ascendit als 62 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 1,7 milions d’euros respecte a 2014, com a conseqüència de l’obertura de la nova línia a Riba-roja de Túria, la consolidació de la Línia 2 del TRAM d’Alacant i l’augment dels ingressos addicionals.

D’esta manera el balanç presentat davant del Consell d’Administració assenyala que l’empresa ha aconseguit un índex de cobertura operatiu del 57,97 per cent, la qual cosa suposa un 1,26 per cent més sobre el pressupostat.

Les inversions executades en l’exercici 2015 ascendixen a 17,85 milions d’euros, de les que 15,66 milions d’euros corresponen a l’Àrea d’Operacions i 2,34 milions d’euros a material mòbil. Les actuacions més importants han sigut les que fan referència a la Línia 9 del TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia) i que han superat els 10 milions d’euros.