Edificio de las Oficinas de FGV

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • Les tres incorporacions assumiran les direccions de Gestió de Persones i Talent, Coordinació Territorial i Gestió Jurídica-Econòmica
  • La proposta es trasllada per a la seua posterior aprovació definitiva per part del ple del Consell

El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ha presentat en la reunió celebrada aquest matí de manera telemàtica, la proposta de nomenament del nou personal directiu de l’empresa pública.
La incorporació dels tres directors es completarà pròximament amb la presentació d’un nou organigrama, per part de la nova directora gerent, Anaïs Menguzzato.
La proposta d’aquests tres directors s’eleva al Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, als efectes establits en la Disposició Addicional Setena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, i per a la seua aprovació definitiva per part del Consell.

Objectius de les noves direccions

D’aquesta manera, en la sessió s’ha tractat la incorporació d’Anna Caballero i Costa com a nova directora de Gestió de Persones i Talent; Fernando Vallejo Genovés que exercirà funcions com a director de Coordinació Territorial ; i Pau López Ramos que assumirà la direcció de Gestió Jurídica-Econòmica
La directora de Gestió de Persones i Talent és Llicenciada en Dret per Universitat de València i advocada laboralista. La seua missió consistirà en la planificació estratègica dels recursos humans, així com en la coordinació de les iniciatives i activitats referides a les relacions laborals, l’administració del personal i el desenvolupament laboral de els/as treballadors/as.
El director de Coordinació Territorial és llicenciat en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de València amb àmplia trajectòria com a director d’obra civil. S’encarregarà de la supervisió i coordinació de l’activitat desenvolupada per FGV a la província d’Alacant.
El nou director de Gestió Jurídica-Econòmica és llicenciat en Dret per la Universitat de València i advocat i amb experiència en la gestió pública. La seua labor consistirà a coordinar els diversos departaments de FGV al seu càrrec a fi de millorar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió, de desenvolupar adequadament l’estratègia de l’organització en matèria econòmica i de contractació pública administrativa, i de proporcionar a l’entitat l’adequat suport jurídic-legal i economicofinancer perquè les seues actuacions es duguen a terme conforme a la normativa d’aplicació.