Metrovalencia

Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • El pressupost inicial d’aquests treballs ascendeix a 63.198.770 euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució màxim de 54 mesos

El Consell ha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a iniciar el procés de contractació de la ‘Redacció de projecte i execució de les obres per a la renovació del sistema de senyalització i ATP (Automatic Train Protectión) en els trams de via única de les Línies 1 i 2 de Metrovalencia’.

Els treballs als quals es refereix el plec afecten els trams Bétera – Seminari CEU i Col·legi El Vedat – Castelló de Línia 1 i Llíria – Paterna de Línia 2 que actualment es troben protegits pel sistema FAP (Frenat Automàtic Puntual).

El pressupost inicial d’aquests treballs ascendeix a 63.198.770 euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució màxim de 54 mesos. Les obres són susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

Aquesta actuació contempla l’elaboració de tots els estudis i càlculs necessaris per al desenvolupament del Projecte Constructiu previ a l’execució de les obres, amb tots els annexos necessaris perquè la solució oferida quede completament definida.

A més, s’inclou el desenvolupament de tota la documentació complementària que, sense formar part de la definició dels sistemes a implantar, és necessària per a la implantació eficaç i segura de les instal·lacions tenint en compte el Cicle de Vida del sistema conjunt (Ref. UNEIX EN 50126:2018) i Gestió RAMS durant les fases de Projecte i Obra, incloent la contractació d’un Avaluador Independent de Seguretat.

La proposta ha de contemplar també el desenvolupament dels plans de manteniment preventiu i correctiu per a tots els sistemes i equips i l’apilament de materials i equips i el desenvolupament d’aplicacions programari necessari per a la implantació dels sistemes.

En la fase d’execució s’inclou el desmantellament dels equips existents, que seran reemplaçats per les noves instal·lacions, i l’execució de treballs d’obra civil complementària.

La instal·lació dels nous equips comprén la completa connexió i desenvolupament de totes aquelles interfícies necessàries per al correcte funcionament d’aquests (ja que hauran de quedar completament integrats en el sistema de transport, particularment pel que fa al material mòbil), així com la preparació i desenvolupament de totes les proves de fàbrica i de sistemes.

Aquesta actuació incorpora també cursos de formació sobre els nous sistemes per al personal d’FGV i el lliurament de documentació sobre els sistemes que es vagen a posar en servei.

Amb antelació a la posada en marxa s’ha previst el desenvolupament dels treballs necessaris per a l’execució de les fases provisionals i les fases parcials de posada en servei, incloent les proves de posada en servei per a cadascuna d’elles; la preparació i desenvolupament de les proves de posada en servei; i el subministrament de recanvis i garantia/manteniment