Publicat
Arxivat com Concurs Fotogràfic i literari, notícies FGV - butlletí.

El termini per a participar en els concursos de Fotografia i Literatura i el nou certamen “La dona hui”, oberts a la participació de tots els agents de FGV en actiu i amb obra original pròpia, finalitza el proper 22 de novembre de 2019.

Per primera vegada, enguany i com a activitat emmarcada en el Pla d’Igualtat, es concediran premis especials al relat i a les fotografies al voltant de la dona. Les obres hauran d’abordar, amb la visió lliure de l’autor o autora, qualsevol aspecte relacionat amb la situació de falta d’igualtat de la dona en l’actualitat.

Es lliurarà un premi especial al relat i dos premis especials de fotografia, dotats amb 100 euros. Els agents que desitgen que les seues obres participen en este certamen especial hauran d’indicar-ho expressament en el sobre en el qual presenten l’obra escrita o al dors de les fotografies, escrivint la frase “La dona hui”. Una mateixa obra (text o fotografia) podrà obtindre al mateix temps qualsevol dels premis del concurs general i el d’aquest certamen especial.

Les propostes es poden presentar en les oficines de Tallers Machado, Tarongers i València-Sud, a l’atenció d’Àngela Barderas Fernández. A Alacant, els interessats poden presentar els seus treballs en l’edifici de la Marina, a l’atenció d’Inmaculada Ortiz Escolano.

XIII Concurs literari

MODALITATS

 • Anècdotes Ferroviàries FGV
  • Extensió màxima: 3 planes
 • Relat curt (tema lliure)
  • Extensió màxima: 5 planes

Es podran presentar fins a 2 obres per autor, en castellà o valencià, en qualsevol modalitat.

FORMAT: DIN A-4, interlineat 1’5, lletra Arial cos 12.

PRESENTACIÓ: Una única còpia, impresa a una cara, en sobre tancat en el qual conste:

 • Títol
 • Autor
 • Núm. agent
 • Contacte (telèfon i email)
 • Lloc d’entrega.
 • En el text figurarà el títol de l’obra, però no haurà d’haver-hi referència a l’autor o autora.

PREMIS: Per a cada modalitat 1er, 2n i 3er premi, de 350, 250 i 125 euros, respectivament. De no haver-hi almenys 7 obres en la modalitat, es declararà desert el concurs de la mateixa.

XV Concurs de fotografia

TEMA i FORMAT: Tema, tècnica i grandària lliure, si bé s’hauran de presentar les obres en suport rígid tipus cartó ploma, grandària A-3.

PRESENTACIÓ: Cada agent podrà presentar fins a 2 obres. En el dors s’indicarà el nom de l’obra, autor o autora, núm. d’agent, contacte (telèfon i email) i lloc d’entrega. En la part anterior només apareixerà la fotografia, sense nom.

PREMIS: 1er, 2n i 3er premis de 350, 250 i 125 euros, respectivament. A més, s’alliberaran 3 mencions especials de 90 € a les 3 millors fotos no premiades la temàtica de les quals siga el ferrocarril o el seu entorn. Una mateixa foto no podrà obtindre premi i menció.

FOTOGRAFIES NO PREMIADES: Després de l’exposició s’informarà els que no van obtindre premi o menció per tal que retiren les seues fotografies. Transcorreguts 2 mesos, les no arreplegades es destruiran.