Consejo de Administración de FGV noviembre 2019

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Notícies.

  • Junt amb el conseller s’han incorporat tres membres més a l’òrgan rector de l’empresa pública
  • S’ha presentat l’Avantprojecte de Pressupostos per a 2020 amb una inversió superior als 58 milions d’euros

El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), presidit per primera vegada pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha celebrat una reunió, després del canvi de consellers produït en l’entitat pública.

Esta sessió ha sigut la primera també per als tres nous consellers: María Pérez Herrero, secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, que assumeix el càrrec de vicepresidenta de l’entitat; Rafael Briet Seguí, subsecretari de Política Territorial i Obres Públiques; i Roser Obrer Marco, directora general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible.

Continuen com a membres Isabel Castelló García; Francesc Gamero Lluna; i Pedro Luis Sánchez Novella.

En esta sessió, i en compliment del que establixen els estatuts de l’entitat, s’ha aportat al Consell d’Administració l’Avantprojecte de Pressupost per a l’exercici 2020, amb na assignació prevista per a despeses d’explotació 159,68 milions d’euros.
La proposta d’inversió ascendix a 58,35 milions d’euros, destinats principalment a l’execució de treballs i actuacions d’ampliació, renovació i adequació de la Línia 9 d’Alacant i les obres de construcció de la Línia 10 a València.
El director gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha presentat un informe sobre la situació de l’empresa. En la seua intervenció ha destacat la recent aprovació del XIII Conveni Col·lectiu, en vigor fins al 31 de desembre de 2023, que suposa un avanç respecte de la situació precedent en matèria de condicions laborals i conciliació.

El conveni inclou propostes destinades a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral. A més, permet millorar les condicions de treball i l’eficiència de l’empresa, a través de l’aplicació d’un pla específic que comporta un increment salarial, vinculat a l’increment de viatgers i del temps de treball productiu.
Respecte de l’evolució de viatgers d’enguany, l’informe assenyala, segons dades arreplegades fins al passat mes d’octubre, que FGV ja ha superat els 67 milions de viatgers en estos deu primers mesos de l’any, la qual cosa suposa un increment de més de 2 milions d’usuaris sobre el mateix període de 2018.

Formació dual

En este mateix consell s’ha tractat la proposta de desenvolupar en FGV el model de Formació Professional Dual que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combina la formació rebuda en el centre educatiu amb l’activitat formativa, en el centre de treball.

La Formació Professional Dual està basada en una major col·laboració i participació de les empreses en els sistemes de Formació Professional, propiciant una participació més activa de l’empresa en el propi procés formatiu de l’alumnat i en el desenvolupament de la seua política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

La Formació Professional Dual es formalitza a través d’un conveni de col·laboració amb l’empresa i comporta la necessitat que personal de l’entitat exercisca la labor de tutor dels alumnes.