Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, RSC.

S’ha analitzat l’estat dels diferents centres de treball i s’ha definit un model energètic a desenrotllar
Com resultat dels estudis també s’han proposat una sèrie de mesures d’estalvi i eficiència energètica

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha finalitzat les auditories energètiques del conjunt de les seues instal·lacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant.

Estes auditories inclouen, entre altres aspectes, l’anàlisi de l’estat energètic dels distints centres de treball i instal·lacions, la definició d’indicadors i l’establiment d’un model energètic, així com el desenrotllament de mesures d’estalvi i eficiència que poden aplicar-se en el futur.

Estos exàmens s’han realitzats davall el marc normatiu establit en el RD 56/2016 d’auditories energètiques, que trasllada parcialment la Directiva 2012/27/UE de la Unió Europea en matèria d’eficiència energètica.

Com resultat de l’anàlisi de totes les dades arreplegats en les auditories, s’han presentat 16 mesures d’estalvi i eficiència energètica prioritàries, que contemplen una reducció de costos superior al milió d’euros, als que cal sumar els beneficis mediambientals que s’aconseguixen.

L’objectiu d’estes iniciatives és disminuir el consum d’energia elèctrica en un 43% del total de l’energia consumida en estacions i centres de treball i reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades a l’activitat de l’empresa.

FGV, segons els càlculs realitzats, considera que l’aplicació d’estes mesures permetria aconseguir un estalvi d’un milió d’euros, sobre els costos energètics de la seua activitat com a empresa de transport.

Estes propostes han quedat emmarcades dins del programa de gestió ambiental de FGV, sent l’àmbit de l’eficiència energètica una de les principals línies d’acció. Les mesures es desenrotllaran de manera paral·lela a la certificació ISO 14001 que ja aplica FGV i que fa referència a al Sistema de Gestió Ambiental de l’empresa pública.