Publicat
Arxivat com Corporatiu, Manteniment, Noticias FGV, Notícies TRAM.

  • L’acord fa referència al tram que uneix la parada de Pedrera-Vessanes fins a l’estació de Dénia
  • S’estableix el manteniment per part del Consistori dels vials i voreres, zones enjardinades i urbanitzades, els sistemes de control de trànsit urbà i altres equipaments

El Ple del Consell ha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a subscriure el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dénia per al manteniment de les instal·lacions associades al tram tramviari de la Línia 9 (Benidorm-Dénia) del TRAM d’Alacant, des de la parada de Pedrera-Vessanes fins a l’estació situada en el nucli urbà del municipi.

El tram inclòs en l’acord és resultat de les obres de renovació i millora de la infraestructura ferroviària d’aquesta línia, que es van completar amb una actuació urbanística paral·lela al procés de tranviarització al llarg de l’Avinguda Joan Fuster de Dénia.

El conveni estableix que, si bé l’administració i explotació de les instal·lacions ferroviàries i tramviàries és competència de la Generalitat, i correspon el seu exercici a FGV, en la seua condició d’administrador d’infraestructures, la urbanització i instal·lacions de caràcter urbà han de ser posades a la disposició de l’Ajuntament per al seu adequat ús i funcionament.

De manera que FGV cedeix a l’Ajuntament de Dénia per a la seua explotació i integració en el sistema de regulació del trànsit urbà, així com el seu manteniment, les obres i instal·lacions que s’han dut a terme, consistents en vials per a trànsit rodat i voreres, zones enjardinades i urbanitzades, xarxes de drenatge d’aigües pluvials, sistemes de control de trànsit urbà, enllumenat i elements de mobiliari urbà.

No obstant això, no s’inclouen en aquesta cessió les obres i instal·lacions destinades directament a l’explotació ferroviària o tramviària, l’ús de la qual, manteniment i conservació correspon a FGV.

Per la seua part l’acord estableix que l’Ajuntament de Dénia fa lliurament a FGV, per a la seua administració i explotació, de les obres i instal·lacions propies de la plataforma tramviària (plataforma, canalitzacions ferroviàries, carril, …).