Des d'ací podràs trobar informació relativa exclusivament de Pla estratègic i indicadors de qualitat

Subscriu-te per a rebre informació en el teu correu electrònic sobre Pla estratègic i indicadors de qualitat

Subscriu-te a Pla estratègic i indicadors de qualitat

RSS de la categoria Pla estratègic i indicadors de qualitat.

Menú de Pla estratègic i indicadors de qualitat

A.3. Pla estratègic i indicadors de qualitat

 • A.3.1 Pla estratègic

  • txt (Español)
  • Data de creació: 15/01/2015
   Última modificació: 03/01/2020
   Servici: Gerencia
   Periodicitat: Quan existisca modificació
  Data de creació: 15/01/2015
  Última modificació: 03/01/2020
  Servici: Gerencia
  Periodicitat: Quan existisca modificació
 • A.3.2 Informe dels passos a nivell de vianants i entre andanes de FGV a València

  El document “Informe sobre la situació dels passos a nivell de vianants i els passos entre andanes en FGV València”, elaborat per la Unitat d'Enginyeria i I+D+i, ha de ser considerat com un document de treball que arreplega l'anàlisi global de la situació actual dels passos de vianants. Este document s'ha realitzat amb la major objectivitat possible, per mitjà d'una valoració multicriteri dels factors considerats més importants per a la presa de decisions.

  Al mateix temps, ha de servir de base per a la definició d'una proposta de “Pla Global de Millora de les Condicions de Seguretat i Accessibilitat dels Passos a Nivell i els Passos entre Andanes de la Xarxa de FGV”, d'execució plurianual i condicionada a l'acord amb les respectives Corporacions Municipals implicades i, si és el cas, amb la Conselleria o Departament de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de transports.

  En l'anàlisi realitzat s'han tingut en compte les aportacions formulades pels distints Ajuntaments, si bé s'ha de destacar que les propostes que s'inclouen, tal com s'indica en el propi document, són aquelles considerades com més convenients per a millorar l'actual nivell de risc, a fi de reduir-ho o, inclús, suprimir-ho.

  En tot cas, les actuacions concretes a executar sobre cada un dels passos inclosos en el document de treball, hauran de ser objecte d'anàlisi i definició en el projecte a redactar en cada cas. Per a això s'haurà de comptar amb el corresponent acord amb les Administracions implicades (Ajuntaments, Generalitat), així com amb la dotació pressupostària suficient que permeta escometre els treballs.

   LA TRADUCCIÓ AL VALENCIÀ DE L'INFORME ES TROBA EN TRAMITE

  • pdf
  • Data de creació: 01/06/2017
   Última modificació: 03/01/2020
   Servici: Direcció d'Explotació
   Periodicitat: Quan existisca modificació
  Data de creació: 01/06/2017
  Última modificació: 03/01/2020
  Servici: Direcció d'Explotació
  Periodicitat: Quan existisca modificació
 • A.3.3 Indicadors de qualitat de FGV