xTuxMi

  • Ús obligatori de màscares
  • Respecta la distància interpersonal
  • Mantingues una correcta i freqüent higiene de mans
  • Deixa lliure l’accés de maquinistes a les cabines

GRÀCIES!

xTixMi

  • Uso obligatorio de mascarilla
  • Respeta la distancia interpersonal
  • Mantén una correcta y frecuente higiene de manos
  • Deja libre el acceso de maquinistas a las cabinas

¡GRACIAS!