Posted
filed under Destacados.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) continua rebent sol·licituds de participació d’empreses interessades a desenrotllar accions de patrocini corporatiu en les instal·lacions i serveis de Metrovalencia i el TRAM d’Alacant.

FGV, igual que altres empreses del sector ha obert noves vies de negoci, mitjançant un millor aprofitament dels actius de què disposa. FGV ha dissenyat un Pla de Patrocini Corporatiu en què arreplega les distintes propostes de col·laboració que oferix a empreses i entitats, incloent la codenominación de les instal·lacions o serveis de les xarxes que gestiona a València i Alacant.

Plan de Patrocinio Corporativo de FGV

Què és el Patrocini Corporatiu?

Entre tot aqueix possible conjunt d’accions, els drets de denominació (Naming Rights) són el més nou en el sector del transport. S’entén per aquest concepte, les operacions de màrqueting, a través de les quals una empresa o organització adquirix els drets per a anomenar o identificar certs actius claus (tangibles i intangibles) per un període determinat de temps.

Accés al dossier comercial

[Accés a la licitació pública. Procediment negociat]