Borsa de treball temporal de Factor de Circulació d’Alacant

S’informa als integrants d’aquesta Borsa de la PRÒRROGA de la vigència de la mateixa fins que siga formalment posada en vigor la nova Borsa que la substituirà com a resultat del procés engegat en virtut de l’ANUNCI de la Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de data 3 de maig de 2017 (publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017), per a la creació de 12 noves Borses d’Ocupació Temporal.

Borsa de treball temporal de Maquinista Alacant

S’informa als integrants d’aquesta Borsa de la PRÒRROGA de la vigència de la mateixa fins que siga formalment posada en vigor la nova Borsa que la substituirà com a resultat del procés engegat en virtut de l’ANUNCI de la Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de data 3 de maig de 2017 (publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017), per a la creació de 12 noves Borses d’Ocupació Temporal.

Borsa de treball temporal de Maquinista València

S’informa als integrants d’aquesta Borsa de la PRÒRROGA de la vigència de la mateixa fins que siga formalment posada en vigor la nova Borsa que la substituirà com a resultat del procés engegat en virtut de l’ANUNCI de la Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de data 3 de maig de 2017 (publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017), per a la creació de 12 noves Borses d’Ocupació Temporal.

Borsa de treball temporal d’Oficial d’Ofici València

S’informa als integrants d’aquesta Borsa de la PRÒRROGA de la vigència de la mateixa fins que siga formalment posada en vigor la nova Borsa que la substituirà com a resultat del procés engegat en virtut de l’ANUNCI de la Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de data 3 de maig de 2017 (publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017), per a la creació de 12 noves Borses d’Ocupació Temporal.