Els documents relacionats són aquells que, formant part del temari recollit en les Bases, no són d’accés general.
La resta de continguts del temari hauran de buscar-se per les pròpies persones aspirants.