Informació sobre l’examen de l’OEP 2020

DATA: 6 de novembre de 2021

HORA: 9:00 h.

UBICACIÓ: Aulari 5N de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (ETSII). Universitat Politècnica València (UPV).

Com arribar

Examen

Duració: 1 h 45 minuts

Distribució: el percentatge de cada secció serà de 55% de legislació, 25% de matèria específica (electrotècnia) i 20% de generalitats d’Instal·lacions Fixes.

Es recomana la preparació de la matèria específica amb algun llibre d’electrotècnia per a la formació en el grau mitjà de formació professional corresponent, com per exemple el següent: “Electrotècnia: Cicles formatius Grau mitjà 27 febrer 2014 De PABLO ALCALDE SAN MIGUEL, Editorial Paraninfo.”

Pròximament es publicaran els llistats de persones admeses i no admeses a la OEP, la distribució de les persones aspirants per aula així com qualsevol altra informació d’interés.