LLiurament de documentació acreditativa borses d’ocupació temporal Maig 2017 

Se’n va a procedir novament a arreplegar documentació acreditativa de requisits i mèrits d’aspirants a la Borsa d’Ocupació Temporal de FGV núm. 1 Atenció al Client Alacant i nº 3 Maquinistes Alacant que, en el seu dia, no es van incloure en les lliste provisionasl al quedar fora del tall per punts que va determinar aquestes llistes.

Una vegada constituïdes estes borses d’ocupació amb el nombre màxim establit i, després d’haver contactat FGV amb la totalitat dels seus integrants, este número no permet atendre les necessitats de cobertura temporal per als que s’han creat, per això tal com s’arreplega en el punt núm. 10 de l’apartat de Convocatòries de la pàgina web de FGV per això se’n va a procedir a esta nova fase d’entrega/recollida de documentació.

A continuació es relacionen els  aspirants que, en esta nova fase d’arreplega de documentació, són convocats. La llista es presenta per ordre alfabètic i recull aspirants que van quedar fora de les llistes provisionals i que en les llistes preliminars de què formen part -una vegada ordenades estes últimes segons establix el punt 5 de les Bases Generals, ocupen un número d’ordre que ha quedat inclòs dins de la quantitat de persones convocades.

En la relació es detalla, per a cada aspirant, el lloc, data i horari en què haurà d’aportar la documentació. Es prega a les persones interessades que revisen les normes de la convocatòria amb detall quant a acreditació, a fi d’agilitzar l’arreplega de documents i evitar molèsties.

No s’arreplegarà cap documentació presentada en data o lloc diferent de l’indicat, llevat que s’acredite fefaentment causa de força major. En este sentit, s’informa que s’acceptarà documentació presentada per persona diferent de l’interessat, sempre que porte els originals dels documents o que les còpies estiguen compulsades.

Descarrega el llistat definitiu dels aspirants en .pdf en pestanya nova

Lloc recollida de documentació

València, Partida de Xirivelleta s/n, saló d’actes, parada de metro València Sud, Línies 1, 2 i 7.
Alacant, Avd. La Vila Joiosa nº 2 (estació de La Marina).