BORSA NÚM. 9. ANNEX III.

Continguts del Curs de Capacitació Tècnica per a la Conducció amb viatgers, d’acord amb els Processos del Sistema de la Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Mòdul 1: (Teòric): Generalitats

Presentació.

Organigrama de l’empresa.

Organigrama específic de la línia i funcions

Pla zonal

Visita al lloc de comandament i instal·lacions

Conceptes de l’operació i normativa ferroviària

Generalitats estacions

Mòdul 2: (Teòric): Nocions bàsiques.

Tecnologia de via

Tecnologia de catenària

Generalitats d’enclavatges

Preferència semafòrica

Plataforma tramviària

Mòdul 3: (Teòric): Normes d’explotació tramviària i Reglament de circulació de vehicles de motor i seguretat viària

Disposició preliminar

Senyals

Circulació

Anormalitats i accidents

Treballs

Extracte Reglament de circulació de vehicles de motor i seguretat viària

Mòdul 4: (Teòric): Publicacions reglamentàries i documents complementaris

Publicacions de Seguretat Operacional

Ordres de servei

Manual de les Bones Pràctiques

Avisos

Situacions degradades

Manual d’Autoprotecció

Protocol d’actuació per a maquinistes davant d’incidències diverses de seguretat ciutadana

Mòdul 5: (Teòric): Coneixement dependències i instal·lacions

Coneixement d’instal·lacions i enclavaments

Mòdul 6: (Teòric-Pràctic): Material motor

Manual conducció, normes complementàries i pràctiques en taller

Mòdul 7: (Pràctic): Coneixement infraestructura

Coneixement de la via i instal·lacions

Mòdul 8: (Pràctic): Conducció i prova d’habilitació