BORSA NÚM. 6. ANNEX I. Funcionalitat dels llocs (relació no exhaustiva)

AGENT D’ESTACIONS.

Similar a l’ANNEX I BORSA NÚM I i, a més: Pot realitzar les seues funcions, entre altres, informació al públic, venda de títols de transport, comprovació d’aquests, extensió de suplements, etc., en estacions i baixadors, i també a bord dels trens quan siguen requerits per a això.

AGENT DE LA UNITAT DE SUPERVISIÓ I INTERVENCIÓ-USI.

Similar a l’ANNEX I BORSA NÚM I

INFORMADOR/A AGENT D’ESTACIONS.

Realitza les funcions establides per a la categoria d’Agent d’Estacions.

A més, efectua la venda d’objectes promocionals, atén les reclamacions i confecciona i entrega passes de jubilats i pensionistes.

Pot realitzar activitats d’índole administrativa en les unitats de la direcció de què depenguen.

Haurà de posar especial èmfasi, per ser la seua activitat preponderant: en les labors d’informació de qualsevol tipus relacionada amb el transport de viatgers (propi, o coordinat o concertat), òbviament amb la preparació necessària; en l’atenció als clients en les qüestions relacionades amb aspectes comercials i de la prestació del servei que tinga encomanat FGV; en l’auxili que se li requerisca a les campanyes publicitàries o de promoció de qualsevol tipus; en la confecció dels carnets i títols de transport especials que s’establisquen; en qualsevol tasca que li siga pròpia de conformitat amb l’activitat exercida i funcionalitat pròpies i en la percepció i gestió del cobrament de multes que, per les normes tarifàries de FGV, puguen ser abonades pels usuaris en els terminis determinats.