BORSA NÚM. 5. ANNEX III.

Continguts del Curs de Capacitació Tècnica per a l’Encarregat d’Ocupació, Cap de Tall i Pilot de Seguretat, d’acord amb els Processos del Sistema de la Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

CAPACITACIÓ NORMATIVA

Nocions bàsiques del transport ferroviari i tramviari

Afeccions dels treballs a les instal·lacions ferroviàries i tramviàries

Generalitats sobre seguretat operacional

Reglament de circulació (treballs en via)

CAPACITACIÓ TÈCNICA

Normes d’explotació tramviària (treballs en via)

Bloqueig per ocupació per a treballs en via

Pràctiques en infraestructura