BORSA NÚM. 4. ANNEX III.

Continguts del Curs de Capacitació Tècnica per a la “Conducció en maniobres”, d’acord amb els Processos del Sistema de la Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Mòdul 1: (Teòric): Nocions bàsiques del transport ferroviari

La xarxa autonòmica de transport ferroviari i tramviari: Metrovalencia i Tram.

Infraestructura i superestructura:

Tecnologia de via ferroviària: carril, travesses, subjeccions, aparells de via.

Tecnologia de via tramviària: carril, plataforma.

Agulles: tipus d’accionament; posició; accionament manual.

Tecnologia de catenària: subestacions, catenària ferroviària, catenària tramviària.

Gestió del sistema de transport:

Sistema ferroviari: característiques de circulació, enclavaments ferroviaris, passos a nivell, control de trens centralitzat (CTC), lloc de comandament.

Sistema tramviari: característiques de circulació, enclavaments tramviaris, Sistema d’ajuda a l’explotació (SAE), lloc de comandament.

Plans d’autoprotecció

Mòdul 2: (Teòric): Nocions bàsiques del material motor

Generalitats del material motor: classificació i definicions, tipus de tracció.

Descripció general d’un vehicle motor: equip mecànic, pneumàtic (hidràulic), elèctric.

Generalitats sobre material dièsel.

Generalitats sobre material elèctric.

Mòdul 3: (Teòric): Generalitats sobre seguretat operacional

Política de seguretat de FGV. El Sistema de gestió de seguretat de FGV.

El factor humà i la seguretat en la circulació.

La comunicació en els processos de seguretat en la circulació: principis bàsics

Mòdul 4: (Teòric): Reglament de Circulació (conducció sense viatgers en maniobres ferroviàries)

Consignes (Transports i planificació)

Títol I: disposició preliminar.

Títol II: senyals.

Títol III: circulació.

Títol VI: anormalitats i accidents.

Mòdul 5: (Teòric Pràctic): material motor

Manuals de conducció, de bones pràctiques, resolució d’avaries i pràctiques en taller

Conducció del vehicle en via de proves

Mòdul 6: (Pràctic) Pràctic conducció. Coneixement de la via i instal·lacions

Publicacions reglamentàries relatives a la infraestructura

Zones de maniobres