BORSA NÚM. 3. ANNEX III.

Continguts del Curs de Capacitació Tècnica per a la Conducció amb viatgers, d’acord amb els Processos del Sistema de la Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Mòdul 1: (Teòric): Generalitats

Presentació.

Organigrama de l’empresa.

Organigrama específic de la línia i funcions

Pla zonal

Visita al lloc de comandament i instal·lacions

Conceptes de l’operació i normativa ferroviària

Generalitats estacions

Mòdul 2: (Teòric): Nocions Bàsiques.

Tecnologia elèctrica

Tecnologia material motor

Tecnologia de via

Tecnologia de catenària

Generalitats d’enclavaments

Mòdul 3: (Teòric): Reglament de Circulació (I)

Reglament de Circulació:

Títol I – Disposició preliminar

Títol III – Circulació

Títol V – Treballs

Mòdul 4: (Teòric): Reglament de Circulació (II)

Reglament de Circulació:

Títol II – Senyals

Títol IV – Bloquejos.

Títol VI – Anormalitats

Mòdul 5: (Teòric): Publicacions reglamentàries i documents complementaris

Pla d’Autoprotecció (versió per a maquinistes)

Publicacions reglamentàries

Atenció al Client

Sistemes de protecció automàtica de trens

Mòdul 6: (Teòric-Pràctic): Material motor

Manual Conducció, Manual d’Avaries i Pràctiques en Taller

Mòdul 7: (Pràctic): Coneixement Infraestructura

Coneixement de la via i instal·lacions

Mòdul 8: (Pràctic): Conducció i prova d’habilitació