BORSA Núm. 2. ANNEX III.

Continguts del Curs de Capacitació Tècnica per a Cap de Circulació, d’acord amb els Processos del Sistema de la Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Mòdul 1: (Teòric): Generalitats

Presentació.

Organigrama de l’empresa.

Organigrama específic de les línies i funcions.

Conceptes de l’operació i normativa ferroviària

Coneixement geogràfic de la xarxa.

Visita al lloc de comandament i instal·lacions.

Mòdul 2: (Teòric): Nocions bàsiques.

Definicions.

C.T.C.

Enclavaments.

Elements de la superestructura.

Mòdul 3: (Teòric) Reglament de Circulació (I)

Reglament de Circulació:

Títol I – Disposició preliminar

Títol II – Senyals

Títol VI – Anormalitats

Mòdul 4: (Teòric) Reglament de Circulació (II)

Reglament de Circulació:

Títol IV – Bloquejos.

Títol III – Circulació

Títol V – Treballs

Mòdul 5: (Teòric) Publicacions reglamentàries i documents complementaris

Publicacions reglamentàries

Situacions degradades

Llibre d’Itineraris

Malles de Trens

Pla d’Autoprotecció

Mòdul 6: (Pràctic) Pràctiques en l’estació i prova d’aptitud

Pràctiques amb enclavaments:

  • Canvi d’agulles manual.
  • Comandament manual en PN automàtics.
  • Comandament enclavaments electrònics
  • Comandament enclavaments elèctrics
  • Pràctiques BTC o BT
  • Pràctiques en Aula
  • Pràctiques BTC o BT en estació