BORSA Núm. 1. ANNEX II. Exigències d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar els llocs.

AVALUACIÓ COMPETENCIAL

Perfil competencial per a l’exercici de les tasques relacionades amb l’atenció al client en FGV: Compromís, Responsabilitat, Ètica i integritat, Comunicació, Orientació al client, Relacions interpersonals i Control emocional

RECONEIXEMENT MÈDIC

VISIÓ – AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 0.700 en una visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense
Visió Monocular: Agudesa visual: 0.700 en un ull i 0.300 en l’altre o 0.500 en cada ull, en l’escala de Wecker, sense o amb correcció.

AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, amb pròtesis auditives o sense.

Pèrdua mitjana que complisca una de les opcions següents:

Opció a = No sobrepassar els 40 dB en el costat pitjor.

Opció B = No sobrepassar els 45 dB en el costat pitjor, a condició que en l’altra oïda no se superen els 30 dB.

Pèrdua a 4.000 Hz. que complisca una de les opcions següents:

Opció a = No sobrepassar els 60 dB en el costat pitjor.

Opció B = No sobrepassar els 70 dB en el costat pitjor, a condició que en l’altra oïda no se superen els 50 dB.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.

Proves funcionals respiratòries:

  • Índex de Tiffenau disminuït, com a màxim, un 20% respecte del límit inferior del valor teòric que corresponga.
  • Capacitat vital forçada disminuïda, com a màxim, un 20% respecte del límit inferior del valor teòric que corresponga.
  • No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSIQUISME I ALTRES

Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’exercici de treballs físics de tipus moderat.

No patir malaltia mental.

No patir malaltia alcohòlica crònica.

No presentar indicis analítics de consum de drogues.