Transcorregut el termini de reclamacions i analitzades les que s’han presentades dins del termini i la forma escaient, es procedix a la publicació de La Ampliación de la Llista Definitiva Ferma de la Borsa núm. 8 Maquinistes Metro. FGV València , segons les previsions de les Normes de la Convocatòria.

Descarrega el llistat de l’ampliació de la Borsa nº 8 Maquinistes Metro FGV València en pdf en pestanya nova. Actualitzat el 9 de maig de 2018.

Descarrega el llistat de l’ampliació de la Borsa nº 8 Maquinistes Metro FGV València en pdf en pestanya nova.