Se’n va a procedir novament a arreplegar documentació acreditativa de requisits i mèrits d’aspirants a la Borsa d’Ocupació Temporal de FGV núm. 8 Maquinistes Metrovalencia que, al seu dia, no es van incloure en la llista provisional al quedar fora del tall per punts que va determinar tal llista.

Lloc d’arreplega

  • València: Partida de Xirivelleta s/n, aula de formació núm. 2, parada de metro València Sud, línies 1, 2 i 7
  • Alacant: Avd. La Vila Joiosa núm. 2 (estació de la Marina)

Una vegada constituïda esta borsa d’ocupació amb el nombre màxim establit i, després d’haver contactat FGV amb la totalitat dels seus integrants, este nombre no permet atendre les necessitats de cobertura temporal per als que s’han creat, per això tal com s’arreplega en el punt núm. 10 de l’apartat de Convocatòries de la pàgina web de FGV per això se’n va a procedir a esta nova fase d’entrega/arreplega de documentació.

No s’arreplegarà documentació en dia o lloc diferent de l’indicat, llevat que s’acredite fefaentment causa de força major. En este sentit, s’informa que s’acceptarà documentació presentada per persona diferent de l’interessat, sempre que porte els originals dels documents o les còpies estiguen compulsades. Els aspirants que no hagen pogut acudir el dia en què van ser citats, per una d’estes causes de força major, podran comunicar-ho a FGV empleo_fgv@gva.es , aportant les justificacions que consideren oportunes. FGV contactarà amb el peticionari per a fixar nova data, si és procedent.

Descarrega el llistat de les citaciones de la quarta fase, en pdf, en pestanya nova.