Situació Llistat Bolsa nº 1

Borsa nº 1 Atenció al Client FGV-Alacant

Situació Llistat Bolsa nº 2

Borsa nº 2 Cap de Circulació FGV-Alicante

Situació Llistat Bolsa nº 3

Borsa nº 3 Maquinista Alacant FGV-Alacant

Situació Llistat Bolsa nº 4

Borsa nº 4.1 Oficials de Taller (Especialitat Elèctrica-Electrònica) FGV-Alacant

Borsa nº 4.2 Oficials de Taller (Especialitat Automoció) FGV-Alacant

Borsa nº 4.3 Oficials de Taller (Especialitat Mecanizat) FGV-Alacant

Borsa nº 4.4 Oficials de Taller (Especialitat Soldadura) FGV-Alacant

Situació Llistat Bolsa nº 5

Borsa nº 5 Vies i Obres FGV-Alacant

Situació Llistat Bolsa nº 6

Borsa nº 6 Atenció al Client FGV-València

Situació Llistat Bolsa nº 7

Borsa nº 7 Cap de Circulació FGV-València

Situació Llistat Bolsa nº 8

Borsa nº 8 Maquinista Metro FGV-València

Situació Llistat Bolsa nº 9

Borsa nº 9 Maquinista Tramvia FGV-València

Situació Llistat Bolsa nº 10

Borsa nº 10.1 Oficials de Taller (Oficial Principal Línia Tramviaria) FGV-València

Borsa nº 10.2 Oficials de Taller (Especialitat Elèctrica-Electrònica) FGV-València

Borsa nº 10.3 Oficials de Taller (Especialitat Mecànica-Maquines i Eines) FGV-València

Borsa nº 10.4 Oficials de Taller (Especialitat Mecànica-Frigorista) FGV-València

Borsa nº 10.5 Oficials de Taller (Especialitat Soldadura i Caldereria) FGV-València

Situació Llistat Bolsa nº 11

Borsa nº 11 Vies i Obres FGV-València

Situació Llistat Bolsa nº 12

Borsa nº 12.1 Oficis Manteniment Eléctric (Muntador Instal. Elèctr. i Autom.) FGV-València

Borsa nº 12.2 Oficis Manteniment Eléctric (Especialistes de Comunicacions) FGV-València

Borsa nº 12.3 Oficis Manteniment Eléctric (Oficial celador de Línias Eléctrificades) FGV-València

Borsa nº 12.4 Oficis Manteniment Eléctric (Oficial de Subestació i comandaments) FGV-València