• Borsa núm. 1: Atenció al client FGV Alacant. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 01.11.2017.
 • Borsa núm. 2: Cap de Circulació FGV-Alacant. Data d’entrada en vigor 01.11.2017 i data d’efectivitat d’aquesta 19.01.2018 (serà aquesta data, d’acord amb el que establix la llista definitiva ferma, quan es considera operativa).
 • Borsa núm. 3: Maquinistes FGV Alacant. Data d’entrada en vigor 11.10.2017 i data d’efectivitat d’aquesta 23.01.2018.
 • Borsa núm. 4-1: Especialitat Elèctrica-Electrònica FGV Alacant. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 22.12.2017.
 • Borsa núm. 4-2: Especialitat Automoció FGV Alacant. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta  22.12.2017.
 • Borsa núm. 4-3: Especialitat Mecanitzat FGV Alacant. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta  22.12.2017.
 • Borsa núm. 4-4: Especialitat Soldadura FGV Alacant. Aquesta Borsa ha quedat deserta al no haver-hi aspirants que compliren els requisits exigits.
 • Borsa núm. 5: Vies y Obres FGV Alacant. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 22.12.2017.
 • Borsa núm. 6: Atenció al Client FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 22.12.2017.
 • Borsa núm. 7: Cap de circulació FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 01.11.2017.
 • Borsa núm. 8: Maquinistes Metro FGV València. Data d’entrada en vigor 11.10.2017 i data d’efectivitat d’aquesta 09.02.2018.
 • Borsa núm. 9: Maquinistes Tramvia FGV València. Data d’entrada en vigor 11.10.2017 i data d’efectivitat d’aquesta 02.02.2018.
 • Borsa núm. 10-1: Especialitat OPLT FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 28.11.2017.
 • Borsa núm. 10-2: Especialitat Elèctrica- Electrònica FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 28.11.2017.
 • Borsa núm. 10-3: Especialitat Mecànica – Màq. Eines. FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 28.11.2017.
 • Borsa núm. 10-4: Especialitat Mecànica Frigorista FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 28.11.2017.
 • Borsa núm. 10-5: Especialitat Soldadura y Caldereria FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 28.11.2017.
 • Borsa núm. 11: Vies y Obres València FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 22.12.2017.
 • Borsa núm. 12-1: Muntador Instal·lacions Elèc. y Autom. FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 22.12.2017.
 • Borsa núm. 12-2: Especialista Telecomunicacions FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 22.12.2017.
 • Borsa núm. 12-3: Oficial Zelador Línia Electrificada FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 22.12.2017.
 • Borsa núm. 12-4: Oficial Subestacions FGV València. Data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquesta 22.12.2017.