Informació per als integrants de les borses.

Amb la finalitat d’aclarir alguns aspectes referits al funcionament de les Borses d’ocupació temporal de FGV, s’informa tots els seus integrants que la situació de DESACTIVAT/ADA, recollida en el punt 8 de les Bases Generals de la Convocatòria, suposarà que FGV no comptarà amb estes persones per a cap aspecte relatiu a les Borses, mentre dure tal situació, en la que pot col·locar-se de forma voluntària.

Per tant, durant la situació de Desactivat/ada la persona no serà cridada per FGV per a configurar els grups que realitzaran tant proves de capacitació o de comprovació d’aptituds (avaluacions psicològiques d’habilitació o proves competencials) , com a processos formatius, com, en general, qualsevol tipus d’avaluació o capacitació establida com obligatòria amb caràcter previ la contractació, segons les Normes de la Convocatòria.

Açò suposa que al tornar a activar-se estes persones, en el cas que no hagueren realitzat les proves d’avaluació o els processos formatius corresponents no es considerarà que estan en disposició d’incorporar-se i, per tant, no se’ls realitzaran ofertes de contractació d’existir altres aspirants que tinguen realitzades les proves o processos i que, per tant, tal com establix l’esmentat punt 8 de les Bases Generals, sí que estiguen en disposició d’incorporar-se, i hauran d’esperar que la Direcció determine, si fóra el cas, fer noves crides a avaluacions o formació per considerar que el nombre d’aspirants en disposició d’incorporar-se no permet atendre les necessitats, moment en què seran citats si es mantenen activats/ades.

José Juan Castillo Serrano
Cap d’Área de Gestió de Persones
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

 

Informació per als integrants de les borses a l’efecte de la desactivació en .pdf