Se’n procedirà a arreplegar la documentació acreditativa de requisits i mèrits d’aspirants a la Borsa d’Ocupació Temporal de FGV nº 6 Atenció al Client que, al seu dia, no es va incloure en la llista provisional al quedar fora del tall per punts que va determinar tal llista.

Lloc recollida de documentació:

  • València , Partida de xirivelleta s/n, aula de formació nº 3, parada metro València sud, línies 1, 2 i 7
  • Alacant , Avd. La Vila Joiosa nº 2 (estació de La Marina, moll al costat oficines)

La raó d’esta nova fase d’entrega/arreplega de documentació és que, finalitzada la fase anterior, la quantitat d’aspirants aptes i amb suficients punts per mèrits no ha arribat als mínims que es consideren necessaris perquè la Borsa sigua operativa.
A continuació es relacionen els 390 aspirants que, en esta nova fase d’arreplega de documentació, són convocats. La llista es presenta per ordre alfabètic i arreplega aspirants que van quedar fora de lea llista provisional i que en la llista preliminar de què formen part -una vegada ordenades esta última segons establix el punt 5 de les Bases Generals-, ocupen un número d’ordre que ha quedat inclòs dins de la quantitat de persones convocades.
En la relació de persones es detalla, per a cada aspirant, el lloc, data i horari en què haurà d’aportar la documentació, així com  de fer-ho. Es prega a les persones interessades que revisen les normes de la convocatòria amb detall quant a acreditació, a fi d’agilitzar l’arreplega de documents i evitar molèsties.
No s’arreplegarà cap documentació presentada en data o lloc diferent de l’indicat, llevat que s’acredite fefaentment causa de força major. En este sentit, s’informa que s’acceptarà documentació presentada per persona diferent de l’interessat, sempre que porte els originals dels documents o que les còpies estiguen compulsades.

Els aspirants que no hagen pogut acudir el dia en què van ser citats, per una d’aquestes causes de força major, podran comunicar-ho a FGV empleo_fgv@gva.es, aportant les justificacions que consideren oportunes. FGV contactarà amb el peticionari per a fixar nova data, si escau.

Descarrega el document amb les dates de les citacions i lliurament de documentació en .pdf en pestanya nova