Transcorregut el termini de reclamacions i analitzades les que s’han presentades dins del termini i la forma escaient, es procedix a la publicació de Les Llistes Definitives Fermes de les Borses núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 segons les previsions de les Normes de la Convocatòria.

La publicació d’este llistes suposa, d’acord amb el que establix el punt 11 de les Bases Generals, l’entrada en vigor de la Borsa.

No obstant això, també segons el que preveu el mateix punt 11 de les Bases Generals, es mantindran vigents les actuals Borses de maquinistes existents en FGV, a causa de la necessitat de realitzar determinats processos de formació i avaluació al personal integrant de les llistes que ara es fa públiques, abans de poder comptar amb un nombre mínim suficient de persones d’estes llistes perquè es puga considerar que les noves borses son operatives. La direcció de FGV entén que eixe nombre mínim està al voltant de 20 persones.

La previsió és que estos processos estaran conclosos en un termini aproximat de 3 mesos, però en tot cas, oportunament s’informarà del moment en què FGV entén que estes Borses son operatives i, per tant, s’inicia la seua utilització efectiva, concloent llavors la vigència de les actuals borses de maquinistes.

 

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 4

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 5

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 6

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 11

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 12

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 10

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 1

 

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 2

 

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 7

 

 

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 3

 

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 8

 

Llistat Definitiu Ferm Borsa nº 9