Segons es va informar, se’n procedirà a arreplegar la documentació acreditativa de requisits i mèrits d’aspirants a les Borses d’Ocupació Temporal de FGV que, al seu dia, no es van incloure en les llistes provisionals al quedar fora dels talls per punts que van determinar tals llistes.

Lloc recollida de documentació:

  • València: Partida de xirivelleta s/n, aula de formació nº 3, parada metro València sud, línies 1, 2 i 7
  • Alacant: Avd. Vila Joiosa nº 2 (estació de La Marina, moll al costat oficines)

 

La raó d’esta nova fase d’entrega/arreplega de documentació és que, finalitzada la fase anterior, la quantitat d’aspirants que acrediten requisits i punts per mèrits superiors a la puntuació de tall, no ha arribat als mínims que es consideren necessaris perquè les Borses siguen operatives.

No s’arreplegarà cap documentació en una data o lloc diferent de l’indicat, llevat que s’acredite fefaentment causa de força major. En este sentit, s’informa que s’acceptarà documentació presentada per qualsevol persona diferent de l’interessat, sempre que porte els originals dels documents o que les còpies estiguen compulsades.

Els aspirants que no hagen pogut acudir el dia en què van ser citats, per una d’aquestes causes de força major, podran comunicar-ho a FGV empleo_fgv@gva.es, aportant les justificacions que consideren oportunes. FGV contactarà amb el peticionari per a fixar nova data, si escau.

 

Descarrega el document amb les dates de les citacions i lliurament de documentació en .pdf en pestanya nova