S’informa els integrants de les llistes provisionals dels llocs en què hauran de comparéixer, el dia i hora en què han sigut citats, per a aportar la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que van indicar en les seues sol·licituds:

  • VALÈNCIA: Gran Via Ferran el Catòlic, 16, 1er pis porta 2, 46008 València
  • ALACANT: Plaça Montañeta 4, entresòl, 03001 Alacant, Centre de Negocis Cemon

En relació a la impossibilitat de compareixença dels aspirants per causa de força major en el dia en què van ser convocats, que s’assenyalava en la informació anterior, s’aclarix que la força major és una situació que ni es pot preveure ni es pot evitar i ocorre de forma excepcional. Per tant, no és possible que una situació prevista o previsible puga considerar-se com a causa justificativa d’una incompareixença, màximament quan, tal com també s’ha informat, és factible que persona diferent de l’interessat puga aportar la documentació.

Els aspirants que no hagen pogut acudir el dia en què van ser citats, per una d’estes causes de força major, podran comunicar-ho a FGV empleo_fgv@gva.es , aportant les justificacions que consideren oportunes. FGV contactarà amb el peticionari per a fixar nova data, si procedix.

Per tant, no es consideraran les peticions de nova data de citació en els casos en què la incompareixença estiguera prevista per l’interessat o fóra previsible, independentment de la causa.

Aquesta informació és complementària a la publicació anterior 02_Citacions i Lliurament de Documentació Acreditativa