Logo Logitren
Logitren Ferroviària és la primera empresa de la Comunitat Valenciana amb llicència per a operar en tot el territori nacional i europeu en el transport de mercaderies per ferrocarril, va començar la seua activitat en 2010 i està participada per Torrescamara (38,27%), Laumar (23,46%) i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) (38,27%).