El Sistema de Gestió de la Seguretat de FGV de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana establix que per a la realització de tasques relacionades amb la seguretat en la circulació de trens i tramvies en la infraestructura de FGV, el personal (tant propi com alié) haurà d’estar en possessió d’un Certificat d’Habilitació que expedirà la Unitat d’Auditoria i Anàlisi de la Seguretat en l’Explotació de FGV.

Actualment, les persones alienes a FGV poden obtindre els següents certificats d’habilitació: