És requisit per a la presentació de la sol·licitud de curs d’habilitació adjuntar còpia del document acreditatiu de l’ingrés de la quantitat indicada com a drets d’inscripció, desenrotllament i avaluació del curs en el compte número 2038 8722 07 6000047905 amb referència (Nom del curs, data d’inici, nom i NIF o NIE de l’alumne)

Preus per persona del curs de Manteniment de l’habilitació de Cap de Tajo, Encarregat d’Ocupació o Pilot de Seguretat.

El preu del curs per persona serà de 70 Euros per a una o diverses habilitacions. Només s’admetrà al curs a persones prèviament habilitades.

Preus per persona de cursos d’obtenció de l’habilitació en FGV

Cap de Tajo: 375 Euros
Pilot de Seguretat: 375 Euros
Encarregat d’Ocupació: 375 Euros
Cap de Tajo i Pilot de Seguretat: 500 Euros
Cap de Tajo i Encarregat d’Ocupació: 500 Euros

Pràctica de Cap de Tajo, Pilot de Seguretat o Encarregat d’Ocupació: 125 Euros

 

=== === === === ===

Conductor Vehicles Infraestructura en Línia 1 València: 2.540 Euros
Conductor Vehicles Infraestructura en Línia 3/5 Valencia: 2.030 Euros
Conductor Vehicles Infraestructura en totes ferroviàries València: 3.940 Euros
Conductor Vehicles Infraestructura en les línies elèctriques Alacant: 1.870 Euros
Conductor Vehicles Infraestructura en Línia Dièsel Alacant: 1.870 Euros
Conductor Vehicles Infraestructura en totes les línies d’Alacant: 3.110 Euros