Es procedeix a publicar el llistat provisional esmenat de sol·licituds baremades corresponents a la Convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client en la demarcació d’Alacant, ja que hi ha hagut errors en les valoracions del llistat provisional publicat el passat 13 d’abril, els quals han sigut corregits d’ofici per la Comissió de Seguiment de Borses d’FGV.

Consulta en aquest enllaç el llistat provisional esmenat de sol·licituds baremades en la demarcació d’Alacant, en PDF.

S’estableix un nou termini d’al·legacions que serà de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació pel que comprendrà els dies 24, 25 i 26 de maig de 2023. Les al·legacions hauran d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic empleo@fgv.es indicant en l’assumpte “Reclamació llistat provisional atenció al client Alacant” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona interessada, al costat de la reclamació corresponent.