Una vegada revisades les al·legacions al llistat provisional de sol·licituds baremades amb puntuació igual o superior a 15 punts en autobaremació per part de la Comissió de Seguiment de Borses d’FGV es publica el llistat definitiu.

Accés al llistat definitiu de sol·licituds baremades per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client, en la demarcació de València, en PDF (publicat el dimarts 28 de febrer de 2023)