Donada la imminent necessitat de realitzar contractacions per al període de Falles 2024 i com que amb les sol·licituds amb puntuacions superiors o iguals a 15 punts en autobaremació no s’aconseguix el número necessari, la Comissió de Seguiment de Borses d’FGV ha procedit a valorar amb motiu d’urgència les sol·licituds amb menys de 15 punts en autobarem del llistat de València que han manifestat que desitgen treballar en el període de Falles, sempre que no hagueren sigut valorades anteriorment, bé a través de la valoració de sol·licituds amb menys de 15 punts que van desitjar treballar en Falles 2023, bé a través de sol·licituds pertanyents a la Borsa urgent d’atenció al client d’Alacant i que també participen en València.

Les al·legacions a este llistat provisional podrà realitzar-se els tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació, és a dir, 5, 6 i 7 de febrer de 2024, a l’adreça de correu electrònic empleo@fgv.es indicant en l’assumpte “Reclamació Llistat provisional Falles 2024” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona interessada al costat de la reclamació corresponent.

Consulta en aquest enllaç el llistat provisional de sol·licituds Baremades València Falles 2024, en PDF.