Convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treballs temporals d’Atenció al Client en la demarcació de València.

Accés en aquest enllaç al llistat provisional sol·licituds baremades amb puntuació inferior a 15 punts en autobaremació (només aspirants interessats a treballar en Falles 2023), en PDF.

Davant la necessitat de cobrir de manera urgent les necessitats de personal en FGV- València amb motiu de les Falles 2023, i vist que amb el tall de baremació de sol·licituds amb puntuacions superiors a o iguals a 15 punts en autobaremació no se satisfeien aquestes necessitats de cobertura, la Comissió de Seguiment de Borses d’FGV ha procedit, de manera excepcional i donada la urgència, a baremar només aquelles sol·licituds amb menys de 15 punts en autobarem del llistat de València que han manifestat que sí que desitgen treballar en el període de Falles, les quals conformen el llistat que ara es publica, traslladant la baremació de la resta de sol·licituds a un moment posterior.

Les al·legacions a aquest llistat provisional de sol·licituds baremades amb puntuació inferior a 15 punts en autobaremació, podran realitzar-se des dels tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquests llistats, és a dir, 3, 6 i 7 de març de 2023, a l’adreça de correu electrònic empleo@fgv.es indicant en l’assumpte “Reclamació baremació de sol·licituds amb puntuacions superiors o iguals a 15 punts en autobaremació per a Falles 2023” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona interessada.