Una vegada revisades les al·legacions al llistat provisional de sol·licituds baremades amb puntuació inferior a 15 punts en autobaremació per part de la Comissió de Seguiment de Bosses de FGV es publica el llistat definitiu d’aquelles persones que han mostrat el seu interés a treballar en FGV en el període de Falles 2023.

Accés al llistat definitiu de sol·licituds baremades per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client, en la demarcació de València, en PDF (publicat el dimecres 8 de març de 2023)