Les al·legacions a aquest llistat, podran realitzar-se des dels tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquests llistats, és a dir, 29, 30 i 31 de març de 2023, a l’adreça de correu electrònic empleo@fgv.es indicant en l’assumpte “Reclamació sol·licituds de València baremades entre 10 i 5 punts en autobaremació” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona interessada.

Accés en aquest enllaç al llistat provisional per a borses de conducció i circulació en València, en PDF

Davant els dubtes sorgits pel personal pertanyent a les borses, s’aclareix el Llistat provisional de sol·licituds de València baremades entre 10 i 5 punts en autobaremació, on s’inclouen a les persones que ja figuraven en els llistats publicats a dates de 14 i 15 de març de 2023: Llistat de sol·licituds d’Alacant baremades entre 5 i 6 punts de baremació i Llistat de sol·licituds d’Alacant baremades entre 10 i 6 punts.

Comunicació que es fa als mers efectes d’aclariment, sent el llistat provisional vàlid el publicat el dia d’ahir, més la gent que ja figurava.

Accés en aquest enllaç al llistat provisional per a borses de conducció i circulació en València, en PDF