Una vegada revisades les al·legacions al llistat de sol·licituds de València baremades entre 10 i 5 punts en autobaremació per part de la Comissió de Seguiment de Borses d’FGV es publica el llistat definitiu.

Accedeix en aquest enllaç al llistat definitiu de sol·licituds baremades entre 10 i 5 punts en autobaremació per a borses de conducció i circulació a València, en PDF